Trükised

Juubelipeole!

Briif

Tööandjate Keskliit tähistas enda 100. juubelit piduliku vastuvõtuga, mille tarvis sooviti väärikat kutset.

Tööprotsess

Kutse jaoks valitud metalne paber kannab endas mõtet, et juba 100 aastat on Tööandjate Keskliit peegeldanud tööandjate rõõme ja muresid. Kuna töö käigus selgus, et katsed paberi mõlemale poolele trükkida ei andnud tulemust, tuli kiirelt leida variant, kuidas kujundada kogu kutse ühepoolseks jättes mulje, et see on taotluslik.

Fotograaf

Patrik Tamm