Brändid Trükised

Kõik terasest

Briif

Exmet pöördus meie poole sooviga luua firma valdkondi tutvustavad kataloogid ja voldik.

Tööprotsess

Lähtuvalt olemasolevast firmagraafikast proovisime materjali ja tehnikaga edasi anda ehitus-ja metallitööstuse tunnet ja iseloomu. Exmeti kliendid eeldavad firmalt probleemide kõige laiemat mõistmist ja see peab ka väljenduma korporatiivmaterjalides.
Tutvusime armatuurvõrgu, rangide, lehtterase ja palju muuga ning keevitasime kokku kataloogid, mille esikaanel kasutasime laserlõikusele viitavat trükitehnikat.

Voldikut kujundades püüdsime jääda võimalikult kompaktseks, formaat on inspireeritud Exmeti äratuntavast x-tähest. Lahti voltides jääb igale Exmet Grupi ettevõttele oma lehekülg, mis eristab lugeja jaoks selgelt firma 4 erinevat tegevusvaldkonda.

Fotograaf

Albert Kerstna